Alertheid bij pasgeborenen - Baby Gezondheid
flower1 flower2 cloud sunny wind
Alertheid bij pasgeborenen

Alertheid bij pasgeborenen

Lees hier meer over de verschillende staten van alertheid bij pasgeborenen: de rustige staat, de actieve staat, de huil staat, de slaperige staat en de slaap staat.

De eerste paar minuten na de geboorte gaan pasgeboren baby’s door een aantal verschillende staten van alertheid, vooral als de geboorte ongecompliceerd was en de omgeving donker en stil is. Dit zijn de rustige, actieve, huilende, slaperige en slapende staat. De alertheid bij pasgeborenen zal deze verschillende staten de hele dag door steeds opnieuw doorlopen.

 

Alertheid bij pasgeborenen

Rustige staat

In het begin komt je pasgeboren baby in een rustige waakzame staat, waarin hij knuffelig en stil is. Ze kijken in de ogen van hun moeder en raken haar hand aan. Ze kunnen luisteren naar de stem van hun ouders. Al hun energie wordt gekanaliseerd in zien en horen. Ze bewegen hun armen en benen niet veel tijdens deze staat. In de rustige waakzame staat neemt je pasgeboren baby zijn omgeving in zich op en begint hij te wennen aan zijn omgeving.

De rustige waakzame staat duurt meestal ongeveer een uur na de geboorte. Als een pasgeboren baby gedurende het eerste uur van zijn leven in nauw contact met zijn moeder blijft, zal de rustige waakzame staat langer duren. De allereerste rustige staat van alertheid van de pasgeboren baby is een kostbaar moment voor de ouders, omdat zij op een rustige en ongehaaste manier van hun baby kunnen genieten.

 

Actieve staat

Je pasgeboren baby zal dan in de actieve staat van alertheid komen, waar je baby regelmatig zal beginnen te bewegen. De ogen beginnen rond te kijken en ze maken kleine geluidjes. Deze staat is soms een voorbode van een pasgeboren baby die kieskeurig wordt. Terwijl je pasgeboren baby in de actieve staat van alertheid is zullen de armen, benen, lichaam of gezicht bewegen. Deze bewegingen zijn niet continu, maar ze komen voor in een ritme waarbij de bewegingen ongeveer een keer per minuut voorkomen. Tijdens deze staat is je baby minder op gezichten gericht en meer geïnteresseerd in voorwerpen; de natuurlijke nieuwsgierigheid kan naar boven komen.

 

Huil staat

Als je pasgeboren baby honger heeft, zich ongemakkelijk voelt of eenzaam is kan hij of zij gaan huilen. Huilen is de enige manier die pasgeboren baby’s hebben om hun behoeften aan anderen kenbaar te maken. Als je baby huilt kunnen zijn armen en benen krachtig bewegen en kan het gezicht rood en verwrongen worden. Pasgeboren baby’s worden gemakkelijk gekalmeerd als ze worden opgepakt en tegen de schouder van hun ouders worden gehouden.

Ondanks wat goedbedoelde vrienden en familieleden kunnen zeggen, is het niet mogelijk om je pasgeboren baby te “verwennen” door op elk huiltje te reageren. Integendeel, door je baby te kalmeren als hij of zij begint te huilen voelen ze zich veilig, geborgen en leren ze dat je er bent om voor hen te zorgen.

 

Slaperige staat

Vroeg of laat komt je pasgeboren baby in een slaperige staat. Zoals de naam al zegt gaan pasgeboren baby’s meestal in deze staat voordat ze in slaap vallen. In de slaperige staat kan je pasgeboren baby een beetje bewegen, glimlachen of fronsen. Zijn ogen kunnen dof, glazig en ongericht worden. De oogleden gaan hangen.

Soms begint de pasgeboren baby zijn leven in een slaperige staat, als reactie op de medicatie die de moeder tijdens de bevalling heeft gekregen. Als hun moeder bijvoorbeeld een grote hoeveelheid verdovend middel kreeg toegediend of als de dosis te dicht bij de geboorte werd toegediend, kan de pasgeboren baby te slaperig zijn om na de geboorte te zuigen. Pasgeboren baby’s kunnen bij de geboorte verdoofd zijn als de moeder bij de bevalling algehele anesthesie heeft gekregen. Dit gebeurt niet als de moeder tijdens de bevalling epidurale anesthesie heeft gekregen.

 

Slaap staat

Als laatste, maar daarom niet minder belangrijk, valt je pasgeboren baby in slaap. In feite brengen pasgeboren baby’s ongeveer 18 uur per dag slapend door. Ongeveer de helft van deze tijd wordt doorgebracht in wisselende slaap mode die bekend staan als rustige slaap en actieve slaap.

In de rustige slaap is je pasgeboren baby ontspannen, hij beweegt zijn lichaam niet, behalve af en toe een schrikreactie en zijn oogleden zijn stil. De ademhaling is regelmatig en zal om de paar minuten een diepe zucht slaken.

Tijdens de actieve slaap kunnen de oogleden van je pasgeborene fladderen en beginnen de ogen snel te bewegen. Dit is het begin van de snelle oogbewegingen of ook wel de REM(Rapid Eye Movement) fase van de slaap genoemd, maar niemand weet of pasgeboren baby’s dromen tijdens deze tijd. Tijdens de actieve slaap kunnen pasgeboren baby’s hun armen en benen bewegen, met hun lichaam trekken, grappige gezichten trekken en van de ene kant van de wieg naar de andere kant gaan. Hun ademhaling is in deze fase iets sneller dan in de rustige slaapfase.

 

Dit waren de alertheid bij pasgeborenen.

Lees ook: Mijn baby is een lichte slaper

Deel dit artikel